<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 07, 2006

Alessandra de Rossi: update

NAGKAROON ng tension sa taping ng Now Na! nu’ng Martes ng gabi dahil parehong guest sina Jennylyn Mercado at Alessandra de Rossi.

As if you don’t know na ang ugat ng kanilang alitan ay si Jeremy Marquez, boyfriend ni Alex. ’Di talaga nagbatian ang dalawang aktres sa dressing room at sa game proper.

Bale ito ang kauna-unahang pagkikita nina Jen at Alex pagkatapos ng balitaktakan sa print at TV noon.

Nahalata ng Now Na! staff na iritable si Alessandra nu’ng gabing ’yon, kaya kinabahan silang lahat. Buti naman daw at nangibabaw pa rin kay Alex ang pagiging mahinahon.

Dahil member ng A-Three-Bida group si Alex, na siyang mang-ookray sa contestants gaya ni Jennylyn, minabuti na lang ng sister ni Assunta na manahimik at ’di magtanong.

Pinabayaan na lang niya sina Joy Viado at Butch Francisco na mang-okray kina Jen.

Mabuti na lang. Kasi kinabahan ang staff na baka si Jen naman ang mag-walkout ’pag inokray siya ni Alex.

Mapapanood nga pala ang nasabing Now Na! episode sa susunod na linggo, Miyerkules, 8:30 p.m., sa QTV 11.

by : Noel Asiñas

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites