<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, September 27, 2006

Angel Locsin and Dennis Trillo kissing scene

Inamin ni Angel Locsin na nalulungkot siya sa pagtatapos ng Majika kung saan nagkaroon sila ng bonding ng mga kasamahang artista sa fantaserye.

Noong wala pa sa cast ang boyfriend na si Oyo Boy Sotto ay nagseselos din pala ito laluna kapag may kissing scene sila ng leading man na si Dennis Trillo.

"Tinatakpan ko ang mga mata niya kapag nanonood kami ng TV na may kissing scene kaming dalawa ni Dennis," ani Angel.

Pero ayon sa magandang aktres, hindi naman nagkailangan ang dalawa nang magkasama sa Majika at naging mabuti pa ngang magkaibigan.

Sa kabilang banda, excited na rin si Angel dahil may kasunod na siyang show kung saan makakasama nito si Robin Padilla.

SUNTOK SA BUWAN Ni Emy Abuan-Bautista
Ang Pilipino STAR Ngayon 09/27/2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites