<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 22, 2006

Dingdong Dantes at GMA Atlantika: update

Ang gandang pagmasdan ni Dingdong Dantes sa ilalim ng tubig na animo’y isa siyang isda na lumalanguy-langoy sa bagong telefantasya ng GMA na Atlantika (magsisimula sa Oktubre 2 sa GMA Telebabad).

Siya ang bidang si Aquano, isang matapang na binatang may dugong bughaw. Sa kanya nakasalalay ang tanging pag-asa ng misteryosong daigdig na nasa puso ng karagatan na kung tawagin ay Atlantika.

"Mahirap siya! It was harder than I expected, lalo na ‘yung underwater scenes namin. Kakaiba siya. Kailangan talaga, may espesyal na pagsasanay para doon gaya ng diving," bulalas ni Dingdong nang makausap namin sa press launch ng Atlantika nu’ng Martes ng gabi sa Studio 3 ng GMA Network.

"To be a diver, may tinatawag na ‘intro dive’ na about 7 sessions. Per session, sinasagad mo ‘yung buong araw. Bukod doon, ang pinakapraktis talaga na feeling ko eh, effective is ‘yung sumasabak na kami sa taping.

"Kasi, iba ‘yung praktis sa pool, iba ‘yung actual taping. Hindi talaga ako diver. Recently lang ako nag-aral ng diving para rito sa Atlantika. I trained under SDI (Scuba Divers International) kay Dr. Mike Perez.

"Ang importante sa diving is ‘yung breathing kasi, bababa kayo ng more than 20 feet sa tubig. Tapos, iiwanan na kayo roon na wala kayong diving apparatus.

"Syempre, if you’re down there, hindi ka naman pwedeng bigla ka na lang aahon! Ang tagal namin sa tubig. Nu’ng unang shoot namin, inabot kami ng 12 hours sa ilalim ng tubig!

"Umaahon lang kami para kumain. Ang pinakamatagal ko sa ilalim na walang ahunan eh, mga oras din ang binilang. Kasi, may regulator din kami sa ilalim, eh. Kaya tuluy-tuloy ‘yon buong araw. Tinatanggal lang ang aparato pag magti-take na," masiglang kuwento ni Dingdong.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites