<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, September 08, 2006

GMA-7 Bubble Gang

Sandamakmak pa rin po ang mga ka bulastugan at katuwaan na hatid ng Bubble Gang ngayong gabi sa GMA-7.

Sa KSP EXTREME HOTSHOTS ay may anim na bersyon ang patalastas ng KFC Extreme Hotshots.

Ang DEBATE W/ PARE AND PARE ay spoof ng Debate sa pagho-host nina Bitoy at Paolo Contis.

Sa IBONG ADARNA, may sakit ang hari (Wendell Ramos) na ama ng prinsipe (Antonio Aquitania). Ang makagagamot lamang sa hari ay ang pag-awit ng ibon na kung tawagin ay Adarna. Kaso, ang ibong ito ay tila kalahi ni Darna…

Sa D’ ADVENTURES OF BOY DAGA, magde-daydream si Boy Daga tungkol sa pagiging mahusay na aktor.

Sa BLOOMBERG, sasagutin ni Mr. Sosimo Bakya ang iba’t ibang tanong sa pamamagitan ng telepono.

Sa 7 DEADLY SCENES, ipakikita ni Maureen Larrazabal ang pitong mapanganib na sitwasyon na dapat iwasan upang humaba ang iyong buhay.

Link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites