<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 26, 2006

Jackie Rice at Iwa Moto case

Pinagkukwentuhan ng press ang kaso nina Jackie Rice at Iwa Moto dahil after their suspension, ang huli pa lang ang talagang nakabalik. Ang feeling ng press, mas grabe ang nagawang kasalanan ng una dahil hindi na siya ibinalik sa Fantastikids.

Si Iwa nga nama’y may Love to Love (Jass Got Lucky), Bakekang, Nuts Entertainment at Posh sa QTV 11. Si Jackie na Ultimate Female Survivor ng StarStruck 3, naggi-guest lang sa mga show ng GMA-7. Aba’y nasulat lang siya dahil sa diumano’y sila na ni Biboy Ramirez at pagkatapos noon, nanahimik na naman siya (magkasama pala ang dalawa na dumalo sa birthday party ni Jun Nardo last Sunday sa Zirkoh Timog).

Kung nasa presscon siya ng Till I Met You, tatanungin namin ito sa nararamdaman sa nangyari sa kanyang career. Malapit na ang StarStruck 4 The Next Level at wala pa siyang naipapakitang galing at impact sa tao maliban sa pagiging pasaway. Baka, hindi pa man sikat ay laos na siya.

ABOUT SHOWBIZ Ni Nitz Miralles
Ang Pilipino STAR Ngayon 09/26/2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites