<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 12, 2006

Promo ng sariling movie arm sinisira ng Siyete?

“ANG haba ng hair ni Regine Velasquez!” tili ng isang baklitang kasamahan sa panulat, nang marinig ang news report sa Chika Minute ng 24 Oras tungkol sa “holding hands” issue nila ni Ogie Alcasid.

Sumulpot ang naturang isyu sa kasagsagan pa naman ng promo ng movie nina Regine at Robin Padilla, ang joint venture ng Viva Films at GMA Films.

Sa tv guestings ng dalawa’y “obligado” silang maging sweety-sweety kunwari sa harap ng kamera upang magkaroon ng kiliti ang kanilnag 2nd team-up.

“Kaya nga nagtataka ako kung bakit ginawang isyu ng GMA-7 ’yung diumano’y nahuling magka-holding hands sina Regine at Ogie sa isang okasyon kamakailan, at ibinalita pa ito sa news program ng Siyete.

“’Di ba parang lumalabas na sinisira ng GMA mismo ang promo ng movie ng sister company nila?” litanya ng baklesh, na feeling affected sakaling magkaroon ng negative effect ang box-office results ng pelikula dahil sa pagsingit ni Ogie sa eksena nina Binoe at Regine.

“Ayoko rin yata ang ganitong gimik para sa idol kong Songbird,” hirit pa ng bading naming kausap. “Paano mo naman maipagmamalaki na ma-link ka sa dalawang lalaki, eh, parehong may mga pamilya na sina Binoe at Ogie? At take note, pareho ring problemado ang dalawa sa kani-kanilang mga misis, huh!”

MISMO
by : Ernie Enrile

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites