<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 07, 2006

Richard Gomez, Arnold Clavio, magkalaban sa pagiging gobernador ng Bulacan

Ang Pilipino STAR Ngayon 09/07/2006

Maraming mga celebrity ang interesadong lumahok sa pulitika sa darating na eleksyon.

Nangunguna rito si Richard Gomez na ang puntirya ay ang pagiging gobernador ng Bulacan. Katunayan ay ipinaayos na nito ang ancestral home ng kanyang lola at umiikot na si Goma sa iba’t ibang bahagi ng Bulacan. Kahit si Arnold Clavio yata ay interesado rin sa pwestong ito kaya magiging mahigpit niyang kalaban ang broadcaster sakaling kumandidato rin itong gobernador ng Bulacan.

Sa Maynila ay dalawang malaking celebrities ang magbabanggaan sa vice-mayoralty race—sina Cesar Montano na ka-tiket ni Ping Lacson at Manny Pacquiao naman para kay Ali Atienza na anak ni Mayor Lito.

Para congressman naman sina Isko Moreno at Cita Astals. Gaano rin katotoo na papasok din sa pulitika si Vic Sotto at pinag-iisipan pa rin kung siya’y tatakbong congressman ng Pasig City.

Si Marco Sison na Board Member ng Laguna ay magiging ka-ticket ng gobernadorang si Ningning Lazaro para maging vice-governor nito.

Kahit si Ara Mina ay pinag-iisipan pa kung tatakbong konsehal sa Quezon City.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites