<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, September 26, 2006

Twilight Dancers Update

SHOOTING pa lang ng Twilight Dancers sa Adonis gay bar, eh, naikuwento na sa amin ni Direk Jerry Si-neneng na gagawin niya ang remake ng Flordeluna sa ABS-CBN.

Si Direk Jerry na may ca-meo role sa Twilight Dan-cers at that time, eh, nagsa-bing kami pa lang ang na-pagkuwentuhan niya na ga-gawin niya ang Flordeluna, ang classic drama series ni Ja-nice de Belen na namayagpag noong 80’s sa Channel 9, kalaban ang Anna Liza na-man ng yumaong si Julie Ve-ga.

Two decades later, host na ng GMA-7 si Janice and heto’t nakuha ng ABS-CBN ang rights to remake the said soap. Balita pa ni Direk Jerry sa amin, baka raw magpa-audition for the lead role na Flordeluna of the year 2006.

Heto na ang update news: Nai-offer din pala ang lead role sa anak ng mag-asawang Janice and John Estrada, pero nag-beg off ang mga ito.

Maayos naman ang pagtanggi nina John and Janice na junak nila ang gumanap na Flordeluna dahil gusto nila umanong mag-concentrate muna sa pag-aaral ang kani-lang anak (‘yung panganay yata ang in-offer-an ng Dos).

Samantala, pasok si John sa cast ng bagong Flordelu-na, pati na si Albert Martinez na humahataw sa Dos with a continuous work (currently, he’s in Komiks: Da Adventures of Pendro Penduko), among others.

Ang nakalolokang twist, eh, ang original Flordelu-na, na ex-jowa ni John na si Janice, eh, nasa kalabang is-tasyon ng magre-revive nito.

by : Mell T. Navarro

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites