<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, September 28, 2006

Vic Sotto at Joey de Leon at Willie Revillame

PinagrI-resign na nina Vic Sotto at Joey de Leon si Willie Revillame.

Siyempre, idinaan lang sa biro ng dalawang hosts ng Eat Bulaga, kung saan last Tuesday ay nagsalita si Bossing na mag-resign na raw kung magri-resign.

Hindi man binanggit kung kanino ito patungkol, wild guess ng lahat ay para kay Willie since ito lang naman ang may isyung nagbantang magri-resign sa Wowowee dahil sumama nga ang loob sa The Buzz nang talakayin ng programa ang hiwalayan nila ng asawang si Liz Almoro.

Kaso, mukhang hindi matutuloy ang bantang pagbibitiw dahil balitang nahimasmasan na si Willie.

HOT N SPICY
by : Vinia Vivar

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites