<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 28, 2006

Alessandra de Rossi at Jeremy Marquez split

LAST week pa nabalitang break na sina Alessandra de Rossi at Jeremy Marquez, pero nabalitaan namin na noon lang Wednesday sila officially nag-split.

Sabi, mutual decision nila na maghiwalay for good at ’di lang basta cool off. Wala raw third party involved, ngunit ang unang tsika’y babae ang kanilang pinag-awayan.

Consistent ang sagot ni Alex ’pag tinatanong kung bakit ’di na niya suot ang singsing na bigay sa kanya ni Jeremy. Nawala, ’di niya mahanap at nasa Ilog Pasig na ito. Paulit-ulit niyang sinasabing masaya siya.

Harap-harapan ang pag-iiwasan ng dalawa dahil nang dumating si Jeremy sa 3rd Golden Screen Awards kasama ang kapatid na si Wyn-Wyn, kahit ’di pa tapos interbyuhin si Alex ng mga reporter ay agad tumalikod. They did look at each other first, kaya lang ay parehong blangko ang mga tingin.

Ayaw magsalita ni Jeremy kung bakit sila naghiwalay ni Alex. Aniya, tanungin na lang ang ex-GF, who’s also mum.

“It’s too soon to talk” ang nadinig naming sabi niya, at “Respetuhin na lang natin kung ano ang gusto niya. Masaya ako kung happy siya.” link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites