<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 01, 2006

Allen Dizon: Twilight Dancers

Matagumpay ang pagpunta ng grupo ng Twilight Dancers sa pangunguna nina Mel Chionglo, Ricky Lee, Tyron Perez at Allen Dizon sa katatapos na Toronto International Film Festival.

Pinagkaguluhan sina Tyron at Allen ng mga Pilipino at foreigner na nanood ng pelikula. Dinumog ang lahat ng screening ng pelikula. May buyers at gustong mag-distribute ng Twilight Dancers sa abroad.

Matagumpay din ang pelikula nang ipinalabas last week. On its second week, patuloy ang pagpalo ng pelikula sa takilya. Tuwang-tuwa rin sila dahil rated ‘B’ ng Cinema Evaluation Board ang Twilight Dancers.

Masayang-masaya si Allen dahil umani siya ng papuri sa kanyang ‘subdued performance.’

Ang ilan sa komento ng mga kritiko sa acting ni Allen sa Twilight Dancers — stirring portrayal,intrinsic acting,natural na natural,the best among the dancers,strong screen presence at very sexy pa rin.

Inaayos na ang long delayed project niyang Saddiq na malamang na pagsamahan nila ni Jay Manalo.

Kasalukuyang napapanood si Allen sa panghapong drama ng GMA-7 na Pinakamamahal sa direksyon ni Bibeth Orteza.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites