<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 14, 2006

Danica Sotto and Marc Pingris of Purefoods team

MASAYA ang ginanap na launching ng Fragile Heart album ni Danica Sotto sa Metro Concert Bar nu’ng Wednesday night. In full force dumating ang pamilya at mga nagmamahal sa young actress-singer.

Of course, naunang dumating ang cager bf ni Danica na si Marc Pingris ng Purefoods team. Sumunod ang ama niyang si Bossing Vic kasama ang naka-abrasiyeteng girlfriend na si Pia Guanio.

Maya-maya, dumating naman si Dina Bonnevie kasama ang rumored boyfriend na si Habib Shammas, reportedly a high-ranking official ng isang malaking multinational na kumpanya sa bansa.

Pinakahuling dumating si Oyo Boy, kasama ang girlfriend na si Angel Locsin.

Dumating din sina Bing Loyzaga, TAPE, Inc. exec Malou Choa-Fagar, Lou Bonnevie, pinsan ni Danica na si Wahoo Sotto (anak ni Val) at guests naman sina Jeffrey Hidalgo at Antoinette Taus.

All eyes ang lahat sa ex-couple na sina Vic at Dina dahil kapansin-pansin na magkahiwalay sila ng lugar at table. Hinihintay ng lahat ang pagbabatian nila, pero halatang nag-iwasan silang magtama man lang ang mga mata.

Nauna nang ipinakilala ni Ms. D sina Vic at Habib nu’ng blessing ng café-resto ni Danica kamakailan.

Nakatutuwa silang tingnan dahil kahit may kanya-kanya nang buhay, pareho namang responsableng magulang kina Danica at Oyo.

Si Vic ay kuha nang kuha ng pictures habang kumakanta si Danica at proud na proud sa anak. Si Dina naman, panay ang indak sa upuan habang kumakanta ang anak.

Kinanta ni Danica ang nilalaman ng kanyang Fragile Heart album tulad ng Alaala, Maghihintay sa ’Yo, ang carrier single na Fragile Heart at marami pang iba.

’Nga pala, hindi pa raw sure si Danica kung anong buwan sila ikakasal ni Marc next year. Iniisip pa raw kasi nila kung ano’ng magandang wedding month, pero kinumpirma niyang Christian wedding ito.

Nahingan ng komento si Danica tungkol sa relasyong Vic-Pia at say niya, ’di man siya ganu’n ka-close sa female TV host, masaya siya para sa daddy niya at mahal niya ang mahal nito.

link

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Lebanese ba raw talaga yang boyfriend ni Dina??? From the name it sounded more like a SYRIAN than Lebanese. Syria is majority muslims than christians. Hope the person is Christian or Catholic but I doubt it baka Muslim yan. If so inggat Ms. Dina, hope you are aware of the culture and traditions nila. Yun lang po.

5:43 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites