<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 19, 2006

Dennis Trillo: TXT movie

Sayang at hindi dumalo si Sayang at hindi dumalo si Dennis Trillo sa press preview ng pelikulang TXT last Tuesday night sa Podium, sana’y nakapagbigay na siya ng official statement tungkol sa pagkakatsugi niya sa pelikulang Gua Ai Di (Mano Po 5) na entry ng Regal Entertainment ngayong MMFF 2006. Bukod tanging ang aktor na lang kasi ang hindi nagsasalita ng tungkol sa isyung pinalitan na siya ni Richard Gutierrez bilang ka-loveteam ni Angel Locsin at balita namin ay sumama ang loob ng alaga ni Popoy Caritativo dahil nga dumalo pa ito ng story conference.

At kung mag-iisip kami ng malisya ay puwede naming sabihing hindi sinuportahan ni Dennis ang TXT dahil siya lang ang artistang wala sa nasabing preview bukod kay Angel na nasa Bangkok, Thailand ngayon for a commercial shoot.
sa press preview ng pelikulang TXT last Tuesday night sa Podium, sana’y nakapagbigay na siya ng official statement tungkol sa pagkakatsugi niya sa pelikulang Gua Ai Di (Mano Po 5) na entry ng Regal Entertainment ngayong MMFF 2006. Bukod tanging ang aktor na lang kasi ang hindi nagsasalita ng tungkol sa isyung pinalitan na siya ni Richard Gutierrez bilang ka-loveteam ni Angel Locsin at balita namin ay sumama ang loob ng alaga ni Popoy Caritativo dahil nga dumalo pa ito ng story conference.

At kung mag-iisip kami ng malisya ay puwede naming sabihing hindi sinuportahan ni Dennis ang TXT dahil siya lang ang artistang wala sa nasabing preview bukod kay Angel na nasa Bangkok, Thailand ngayon for a commercial shoot.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites