<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 13, 2006

Dingdong Dantes and Richard Gutierrez

Iba talaga ang naging pagsisimula ng tele-fantansiya sa TV ang Mulawin. Una kasi, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita tayo ng ganoong computer generated images, o CGI sa telebisyon, at talagang nakakagulat noong panahong yon.

Ang isa pang sinasabi nilang factor, doon sa Mulawin nagsimula si Richard Gutierrez. Binigyan siya ng build up bilang isang bagong matinee idol, at dahil guwapo naman talaga, kinagat yon ng mga tao. Hindi nagtagal at naging bukambibig ng tao sila Aguiluz at Alwina.

Hindi rin naman natin maikakaila na diyan nagsimula ang talagang popularidad ni Angel Locsin, na matagal na rin namang artista pero di napapansin noon. Ngayon, parang hindi ganyan ang dating ng bagong serye ng Ch. 7. Negatibong ang mga naririnig. Kagaya nga noong sinasabi nilang ang hitsura ni Dingdong Dantes, mukhang space man at hindi galing sa ilalim ng tubig.

Matagal nang artista si Dingdong. Matagal na siyang babad na babad sa mga tele-serye. Pinagsasawaan na rin siguro siya ng mga tao dahil ilang taon na siyang napapanood araw-araw.

Sana makabawi naman sila, at maaaring mangyari yon kung maganda ang kanilang istorya, pero kung hindi, talo ‘yan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites