<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 10, 2006

Jackie Rice at Biboy Ramirez

Ang Pilipino STAR Ngayon 10/10/2006

Mukhang may communication gap sina Jackie Rice at Biboy Ramirez this early in their relationship. Nang ma-interview namin ang dalagita sa invitational screening ng Till I Met You, hindi raw nanliligaw sa kanya ang actor at ‘di niya maramdamang nanliligaw ito. Ang best friend daw nito ang nanliligaw sa kanya.

Pero nang si Biboy ang tanungin, agad inaming nanliligaw siya kay Jackie at nasa tabi niya ito habang umaamin. Nag-smile lang ang dalagita kahit lumabas na sinungaling siya at hindi yata na-brief ang binata na kadi-deny lang niya.

Sa screening ng nabanggit na movie lang uli namin nakita si Jackie at itinangging ayaw siyang ipa-interview ng GMA-7. Hindi rin daw siya nabo-bore na madalas sa bahay lang dahil after her suspension, wala na siyang regular show. Kundi sa promo ng TIMY, ‘di siya masisilayan sa telebisyon.

Heto pa, tila ‘di siya apektado kung wala siyang project dahil nabigyan na raw siya before. "Okey lang kung meron at kung wala, okey din lang," sagot nito.

Marami pala ang ‘di natuwa nang tumabi si Biboy kay Jackie sa screening ng movie dahil katabi ng dalagita ang ka-loveteam sa movie na si Marky Cielo. Off daw tingnan pero, wala tayong magagawa’t in-love ang dalawa at ito’y kahit nine years ang age gap nila’t 25 years old na si Biboy at 16 lang si Jackie.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites