<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, October 15, 2006

Jennylyn Mercado and Patrick Garcia

Tinanong namin si Jennylyn Mercado kung ano ang masasabi niya kay Patrick Garcia na nanliligaw sa kanya ngayon.

"Sobrang bait po niya sa akin at napakamaalalahanin. Propesyonal din po siya at magaling umarte," aniya.

"Kung ire-rate mo siya from one to ten, saan mo siya ilalagay? Tanong uli namin.

"Number 10," sey nito.

Kaya malaki ang pag-asa ni Patrick na makamit ang pag-ibig ni Jennylyn.

Kundi inagaw ng showbiz, baka naging pulis si Angel!

Naikwento sa akin ng nakatatandang kapatid ni Angel Locsin na halos wala na itong tulog. Nagsusyuting ito ng Mano Po 5 at bukod dito, nag-aaral pa ito ng martial arts bilang paghahanda sa soap opera na pagtatambalan nila ni Robin Padilla sa Siete titled Asian Treasure.

Excited si Angel dahil type niyang matuto ng mga stunts. Isa siyang sports enthusiast at naging kampeon din sa swimming. Balak nga nitong maging policewoman at kumuha ng Criminology kaya lang inagaw ng showbiz. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites