<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 27, 2006

Pia Guanio sa Enteng Kabisote 3

May special guest appearance si Pia Guanio sa Enteng Kabisote 3 na pinagbibidahan ng kanyang ‘honey’ na si Vic Sotto. Hindi si Pia ang leading-lady ni Enteng (Vic) sa pelikula kundi si Kristine Hermosa pa rin at si G Tongi naman ang muling gaganap sa papel na Ina Magenta na kanyang ginampanan sa unang version ng Enteng Kabisote.

Malayo pa ang Pasko pero marami na ang nag-aabang sa Enteng Kabisote 3 na inaasahan na namang siyang mangunguna sa takilya ng MMFF. Kaabang-abang din siyempre ang magiging participation sa movie ni Pia allthough si Vic talaga ang susi ng tagumpay ng pelikula.

Samantala, bago ang Enteng Kabisote 3, mapapanood muna si Kristine sa isang twin-bill horror flick na pinagsasamahan nila ni Anne Curtis, ang Wag Kang Lilingon na magkahiwalay na dinirek nina Jerry Sineneng at Quark Henares.
link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites