<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 26, 2006

Richard Gutierrez confronts KC Montero at JayR

Karugtong ito sa naisulat naming confrontation nina Richard Gutierrez, KC Montero at JayR dahil sa gay issue ni Raymond Gutierrez. Sabi ng una, kinausap lang niya at ‘di sinugod ang dalawa. Confrontational lang daw ang dating niya dahil medyo mainit ang ulo niya that time. Pero, pinatawad na niya sina JayR at KC nang mag-apologize.

"I appreciate their gesture. Pinuntahan nila ako sa dressing room ng SOP Gigsters para mag-sorry. Bago yun, tinawagan ko sila sa phone at doon, confrontational ako. Tapos na yun at kinalimutan ko na. ‘Wag na lang sana nilang ulitin," wika ni Richard.

Pati si Mo Twister kung saang radio show nito naganap ang kontrobersya ay tinawagan ni Richard. Hindi raw nito kasalanan ang nangyari taga-tanong lang naman siya at ang bisita niya ang sumasagot.

Wala rin daw balak sugurin at awayin ni Annabelle Rama ang dalawa’t relax na relax ito nang dumating.

Ayaw ni Richard na guluhin ang isip sa kung anu-anong bagay dahil naka-focus siya sa shooting ng Mano Po 5: Gua Ai Di ng Regal. Three days na silang nagsu-shooting ni Angel Locsin at tatapusin ni Direk Joel Lamangan ang pelikula sa loob ng 13 to 15 days. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites