<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 10, 2006

Richard Gutierrez to Robin Padilla

Kahapon sa SOP ay nilapitan kami ni Robin Padilla para iparating kay Richard Gutierrez ang kanyang pasasalamat dahil sa VTR interview ng binata na ipinalabas sa isang show ng GMA 7.

Sa VTR interview na ‘yon, winelcome ni Richard sa Siyete ang action star.

"Pakisabi, thank you talaga. Malaking bagay para sa akin ‘yon. Pakisabi rin kay Tita Annabelle (Rama), thank you," sey sa amin ni Robin.

Sabi namin kay Robin, nandoon lang sa studio si Richard dahil host ito ng SOP Gigsters.

"Talaga? Nandito lang pala si Richard. Pakisabi, thank you!" dagdag pa ni Robin.

Pinuntahan namin si Richard sa studio ng SOP Gigsters at ipinarating namin sa binata ang pagpapasalamat sa kanya ni Robin.

"Talaga? Bakit naman siya nagpapasalamat sa akin? Dapat, ako nga ang magpasalamat sa kanya dahil sa sinabi niyang papuri sa akin (na si Captain Barbell ang hari ng fantasy shows)," sabi ni Richard.

Itinuro namin kay Richard ang kinaroroonan ni Robin at nagpasama sa amin ang binata sa second floor ng GMA Network Center para personal na pasalamatan ang action star.

On our way to Robin, medyo nagdadalawang-isip si Richard.

"Parang nahihiya ako kay Robin. Alam mo naman, bata pa ako, idol ko na ‘yan," sabi ni Richard at in-assure namin siya na mas matutuwa si Robin kapag nagkita sila.

Pagkakita ni Robin kay Richard ay tuwang-tuwa ito at nag-dialogue ng, "Thank you ha!"

"Ako nga ang dapat mag-thank you dahil sa mga papuri mo," sagot ni Richard kay Robin.

"Hindi. Thank you talaga dahil sa VTR interview mo na nagwi-welcome sa akin dito sa GMA 7. Malaking bagay ‘yon," sabi ni Robin at nagkuwentuhan na sila ni Richard.

Sa kuwentuhan nila ay nabanggit ni Robin na bata pa si Richard nang huli silang magkita at sa bahay ‘yon ng mga Gutierrez sa White Plains.

"Ang laki mo na ngayon at sikat na sikat na!" sabi pa ni Robin kay Richard na lalong ikinatuwa ng bida ng Captain Barbell.

Napansin namin na startruck si Richard kay Robin habang nag-uusap sila. After ng usapan nila, tuwang-tuwa si Richard. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites