<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, October 12, 2006

Richard Gutierrez: update

SABAY ng contract signing ang launching ni Richard Gutierrez bilang endorser ng Maggi Rich Mami Noodles at Maggi Spaghetti noong Martes.

Ni-launch din ang Maggi’s Sisikat Kash sa Captain Barbell Collect & Text Promo, kung saan may chance ang consumers na manalo ng cash prizes mula P5,000 to P50,000 weekly at daily P300 cellphone load.

Also, 10 lucky texters will win a special cameo role sa Captain Barbell.

Habang umiere ang fantaserye, tuloy ang promo, kaya up to January 2007 ito. May nationwide promotional road tour si Richard, na magsisimula sa October 21 sa Davao.

Hindi maaapektuhan ang taping niya ng CB , shooting ng Mano Po 5 at S.O.P. Gigsters dahil every Saturday lang ang promo tour ng actor.

After Davao, dadalaw din si Richard sa Cagayan de Oro (Oct. 28); Batangas (November 11); Cebu (Nov. 18); Bacolod (Nov. 25); Nueva Ecija (December 2); Baguio (Dec. 9); Lucena (Dec. 16); Greater Manila Area (Dec. 17). Kaya siya ang napiling endorser dahil number one ang CB at malapit ang actor sa puso ng mga bata.

Samantala, hiningan ng reaction si Richard sa pagso-sorry ni Mo Twister sa sinabi nitong gay ang kambal niyang si Raymond Gutierrez.

“I don’t want to talk about it sana. But that’s good and I appreciate his gesture of apologizing. He’s a friend and I see him around. I’ve forgiven him already. Okey na ’yun.”

Nasaktan ba siya sa sinabi nito tungkol kay Raymond?

“Of course! I was affected. Noong una, ayaw kong maniwala nang marinig ko sa family friend namin. Apihin na ako ’wag lang ang mga kapatid ko.”

link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites