<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 10, 2006

Vic Sotto at Pia Guanio news update

Halos lahat sa showbiz ay alam nang may relasyon sina Vic Sotto at Pia Guanio pero nanatiling tahimik ang dalawa lalo na si Bossing Vic na hindi sanay kapag lovelife niya ang pinag-usapan.

Inamin na ng dalawa sa S-Files ang kanilang relasyon. Ininterbyu sila ni Manay Lolit Solis sa set ng pelikulang Enteng Kabisote 3.

Bago lumabas sa S-Files ang kanilang interview, napilitan ding aminin ito ni Pia sa presscon ng Pervil magic cream na ini-endorse niya.

Pervil ang pangalan ng produkto na ginagawang PERVIC ng mga reporter para mai-segue na lang ang tanong tungkol sa tunay na relasyon niya sa komedyante/TV host.

Ayaw ni Bossing na idetalye ang tungkol sa kanilang relasyon pero isang araw, nagising na lang siya na mahal niya si Pia na ang tanging nasabi niya kung bakit niya ito minahal ay dahil sa masayahin ito.

Sa set ng Enteng Kabisote kung saan may guest role si Pia, kitang-kita ang sweetness ni Vic kay Pia na sa maliit na bagay ay naramdaman mo kung gaano niya ito kamahal.

Deretsahang sinabi na rin ni Vic na si Pia na ang pinakahuling babae sa buhay niya.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites