<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, October 17, 2006

Wages of Sin: Giselle Tongi

Sa next year pa pala magi-start ang shooting ng Wages of Sin sa bansa, ang first Hollywood film ni Giselle Tongi kasama ang Fil-American na si Neal "Xingu" Rodil na kilalang celebrity fitness trainer and Shane Trace.

Nang magkaroon ng presscon ang movie almost three weeks ago, akala ng majority na nag-attend, showing na ang pelikula yun pala, iso-shoot pa lang.

Pero definite na sa bansa kukunan ang mga eksena ng movie and aside from Giselle, naghahanap pa sila ng ibang local actors para sa supporting roles sa pelikula.

Excited si Giselle dahil in a way ay mari–realize na niya ang matagal na niyang dream na magkaroon ng career sa Hollywood dahil ipalalabas ito sa Amerika.

Kung sabagay, panahon na siguro para in a way naman ay matupad na ang matagal na niyang pinapangarap.

Say ni Giselle, matagal din niya itong pinangarap. At honored siya na finally ay masi-share niya ang kanyang talent sa ibang bansa dahil target nilang ipalabas ang Wages of Sin sa maraming lugar sa Amerika. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites