<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 28, 2006

14 finalist ng Philippines’ Next Top Model

Kagabi umalis ng bansa si Ruffa Gutierrez-Bektas pabalik ng Istanbul, Turkey.

Bago umalis, nag-guest co-host muna sa S-Files si Ruffa.

Inusisa namin si Ruffa kung okey na ba sina Gretchen Barretto at Dawn Zulueta, na nagkaroon ng gap dahil sa shooting ng Pantene hair products.

"They’re not okey yet, pero ayokong makialam sa isyung ‘yan. Basta, friends ko sila. I’m close to Dawn, pero I’m closer to Gretchen.

"Si Gretchen kasi, palagi kong nakakasama dahil ninang siya ni Lorin (ang panganay na anak ni Ruffa).

"I hope maayos din kung anumang problema nila.

"Kung may hindi man sila pinagkakasunduan, I’m proud to say na magkakasundo kaming apat (kasama si Angel Aquino) sa paggamit ng Pantene hair products.

"Diyan sa bagay na ‘yan, walang problema sa aming apat!" madiing pahayag ni Ruffa, na panay ang promote sa bagong commercial nila nina Gretchen, Dawn at Angel.

Babalik ng ‘Pinas si Ruffa ngayong Disyembre para sa announcement ng 14 official finalist ng Philippines’ Next Top Model na ipalalabas sa RPN 9 sa susunod na taon. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites