<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 17, 2006

Camille Prats binasted si Marky Cielo?

Nagulat si Camille Prats sa bagong isyung inahas niya ang bagong manliligaw (o boyfriend?) ng bestfriend na si Angelica Panganiban na si Derek Ramsey.

“Ako at si Derek Ramsey nagkakamabutihan? May boyfriend po ako at walang intension na mang-agaw ng boyfriend ng may boyfriend. Alam kong idinenay na ni Angelica na may relasyon sila ni Derek. Ano ba ’yan? Pinag-aaway na naman ba nila kami ni Angelica?” tanong ni Camille sa taping ng Ganda ng Lola Ko.

Tungkol naman sa tsikang binasted niya si Marky Cielo, hindi na nasorpresa rito ang dalaga at inamin pang totoo ngang binasted niya ang binata dahil mukha raw itong retarded.

“Naku, teka muna, baka seryosohin ninyo ang sinabi ko. Guest namin si Marky sa GNLK at puporma siya sa akin, pero ’di ko siya type dahil mukha siyang retarded. Siya si Bobot, ang lalaking didiskarte sa akin sa sitcom ngayong Biyernes ng gabi sa QTV 11.

“Marky is a good actor, friendly at may ibubuga sa pag-arte. Magaling siya at hindi ako magtataka kung one of these days ay bigyan siya ng parangal,” paglilinaw ni Camille. link

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ang kapal mo camile, tignan mo kya ang asawa mo, mukha pang retarded kay marky

7:01 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites