<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 03, 2006

Cogie Domingo at Lovi Poe

Nilinaw ni Leo Dominguez sa amin na hindi galit kay Cogie Domingo ang alaga niyang si Lovi Poe.

May isyu kasing nagalit si Lovi kay Cogie nang totohanin ng binata na halikan siya sa lips sa finale ng Love To Love.

"Nagulat lang si Lovi nang ituloy ni Cogie ang paghalik sa lips niya. Ang instruction kasi ng director, smack lang. Pero tahimik lang naman si Lovi. Hindi siya nagsalita ng kahit ano against Cogie.

"Pero I’m sure, next na may kissing scene sila, kunwari sa Bakekang, mag-aalangan na si Lovi," sey pa ni Leo.

Ano ang reaksyon ng nanay ni Lovi na si Rowena Moran (dating commercial model) sa bagay na ‘yon?

"Hindi kasi mahilig sa showbiz ang nanay ni Lovi. Baka nga hindi rin nagbabasa ng mga tsismis ‘yon, kaya I’m sure, hindi niya alam ang bagay na ‘yon," dagdag pa ng manager ni Lovi.

Ngayong Sabado ang simula ng mall tour ni Lovi para sa first album niya na The Best of My Heart at sa SM Clark magki-kick-off ‘yon.

Guest sa mall show ni Lovi sa SM Clark si Cogie. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites