<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 04, 2006

Enteng Kabisote: Vic Sotto at Kristine Hermosa

Masuwerte si Kristine Hermosa dahil sa ikatlong pagkakataon ay muli siyang kapareha ng box office king na si Vic Sotto sa ikatlong serye ng Enteng Kabisote sa pinamamahala pa rin ni Tony Y. Reyes. Ang nasabing pelikula ay isa sa mga entries ng Metro Manila Film Festival sa taong ito at inaasahang ito na naman ang mangunguna sa takilya tulad nung mga nakaraang version ng Enteng Kabisote.

"Hangga’t may Enteng Kabisote, mananatiling si Kristine ang kapareha ni Vic," ani Direk Tony.

Balik sa G Tongi sa papel na Ina Magenta na kanyang ginampanan sa Part 1 ng Enteng Kabisote.

Ayon kay Direk Tony, maraming mga nakakatuwang eksena ang Enteng Kabisote 3 na wala sa naunang dalawang version bukod pa siyempre na may special participation ang lady-love ni Bossing (Vic) na si Pia Guanio.

Speaking of Pia, wala itong problema pagdating sa mga anak ni Vic lalo na kina Danica at Oyo Boy na pareho niyang kasundo. Tanggap na rin nina Danica at Oyo si Pia para sa kanilang daddy.

Dahil mailap pa rin si Vic sa pagpapakasal matapos siyang mahiwalay sa kanyang ex-wife na si Dina Bonnevie, humantong kaya sa altar ang relasyong Vic at Pia? link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites