<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 21, 2006

Iwa Moto on FHM magazine

KUMPIRMADO ang balitang lalabas na sa cover ng FHM magazine ang StarStruck 3 first princess na si Iwa Moto.

Ito ang ibinalita sa atin ng FHM Philippines’ number one sexiest girl na si Katrina Halili sa presscon ng launching movie niyang Gigil under Regal Entertainment na showing na this week sa mga sinehan.

Siyempre pa, nahingan ng komento si Katrina sa pagpayag ni Iwa na mag-pose nang sexy and do the cover para sa sikat na male mag dahil kapwa sila mga Kapuso at both are StarStruck products.

“Ang maipapayo ko lang kay Iwa, maging mabait sa lahat ng tao at maging professional,” pahayag ni Katrina.

Alam kasi ni Katrina na sa paglabas ni Iwa on the cover, eh marami itong maririnig na mga komento — positibo man o negatibo — oras na lumabas na sa market ang cover mag niya by January yata.

“Siguradong marami siyang masamang maririnig, hindi lang puro papuri,” say ni Katrina, kaya sana raw ay ready ang young actress na harapin ang feedbacks na ito constructively.

“Hindi mo kasi mapi-please lahat ng tao, eh,” dagdag pa ng bida ng Gigil na maski hanggang ngayon ay pinanggigigilan ng mga kalalakihan. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites