<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 10, 2006

Iwa Moto update

MASAYA ang lovelife ni Iwa Moto. Sobrang in love ang hitad sa boyfriend of five months na si Yexel Sebastian.

So far, smooth naman daw ang takbo ng kanilang relasyon, ayaw nilang paapekto sa mga katsipang intriga tulad ng siya (Iwa) mismo ang naghahanp ng project para sa boyfriend, at ang ipinagagawa niyang bahay ay preparasyon sa nalalapit nilang pagpapakasal.

Tigas ang pagtanggi ni Iwa sa dalawang isyu, at mahabang litanya ang pinakawalan tungkol sa bahay.

“’Yung bahay, pundar ko ’yun for my mom. Gusto ko, may investment sa kita ko. Sobra naman ’yung ako ang magpapagawa ng titirahan namin ni Yexel. Dapat siya, ’di ba?

“Besides, 18 lang ako, siguro kung mag-aasawa ako, after 10 years pa. Career muna ang priority ko. Saka na ’yang marriage,” pagtatapos ng isa sa mga bida ng Pitong Dalagita ng Canary Films.

Ang iba pang kasama ni Iwa sa movie ay sina Angelica Panganiban, Yasmien Kurdi, Nadine Samonte, Valerie Concepcion, Cristine Reyes at Jay-R Trinidad.

Enjoy si Iwa sa kanyang role sa PD as Tisha, the bombshell who’s always the object of fun dahil sa katangahan.

“Parang ako mismo, hahaha!” biro ng hitad.

By the way, may good news si Iwa sa male fans, dahil by next year, desidido na siyang magpa-sexy. Hindi na niya ipagdaramot ang “perfect figure.”

“Siyempre, if you have the body, show it!” aniya. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites