<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 23, 2006

Katrina Halili, new “Pantasya ng Bayan”

Walang dudang si Katrina Halili na ang bagong “Pantasya ng Bayan” ngayon. Ito’y pinatunayan niya sa launching movie na Gigil, na showing na sa mga sinehan ngayon.

Would you believe, pati mga bading, sumisigaw at kinikilig sa tuwing umaapir ang kaseksihan ng young actress sa big screen?

’Yung isa nga, biglang naging lalaki at sumigaw pa ng: “I love you, Katrina!”

May mga naaliw sa bakla, meron din namang hindi.

Agaw-eksena si Say Alonzo sa pelikula at ’di nagpatalbog sa kaseksihan ni Katrina.

In fairness sa dalawang lead stars ng Gigil (Katrina at Alfred Vargas), naibigay nila ang hinihingi ng istorya. ’Yun nga lang, karamihan sa mga nakapanood na’y disappointed dahil bitin sa pagpapaseksi ng dalawa.

Sana raw nagsuot na lang ng trunks si Alfred, tutal naman ay sa beach ang karamihan ng eksena nila. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites