<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 14, 2006

Manilyn Reynes at Keempee de Leon: Shake, Rattle & Roll 8

Ibinabalik ng Regal ang loveteam nina Manilyn Reynes at Keempee de Leon sa LRT episode ng Shake, Rattle & Roll 8. Former lovers ang role nila rito na tunay nilang estado ngayon. Maganda ang paghihiwalay ng dalawa kaya heto, friends sila at pwedeng magtrabaho.

Pang-limang SR&R na ito ni Manilyn dahil kasama siya sa part 2, 3, 4 & 5. Expect na sobrang katatakutan ang episode na ito sa direksyon ni Mike Tuviera. Ayaw magbigay ng spoiler ng actress kung ano ang mangyayari sa kanya at sa ibang pasahero ng LRT, basta ang tiniyak, sisigaw sa takot ang moviegoers sa episode na ito.

Samantala, on hold ang planong pagma-migrate nina Manilyn at asawang si Aljon Jimenez at ang dalawa nilang anak sa Amerika. Walang rason para umalis sila ngayon dahil maganda ang takbo ng kanyang career. Bukod sa pelikula, kasama siya sa Bakekang at gusto ng tao ang role niyang si Marta na bestfriend ni Bakekang.

Magkaaway pala sila ngayon ni Bakekang dahil ayaw nito sa anak niyang si Michael (Marky Cielo) para kay Kristal (Lovi Poe). Kaya, nang sabihin naming ikumusta kami kay Sunshine Dizon, umoo sa una pero, nang maalalang war sila sa teledrama, binawi’t ‘di raw niya ito kakausapin. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites