<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 29, 2006

Mark Herras at Jennylyn Mercado's secret video

NAKU, nakaloloka naman ang kumakalat na tsika na sina Mark Herras at Jennylyn Mercado raw ang sinasabing mayroong secret vi-deo.

Nagsimula ito sa isang blind item na agad namang nahulaan ng marami dahil halos give-away na ang clues.

Diumano ay nagkatuwaan ang dating mag-sweethearts na mag-video sila ng isang ‘private moment’ nila via their cellphone.

Sinasabi ng kumakalat na tsika na si Mark daw ang kumuha ng video kay Jennylyn in her birthday suite. Sinubukan naming kunin sana ang komento nina Mark, pero dinedma nito ang text message namin sa kanya. Nagtanung-tanong din kami sa mga ilang naka-identify kung nabalitaan na nila ito at positibo ang reak-syon na may tsismis ngang kumakalat tungkol dito.

Naku, malapit pa naman ang birthday ni Mark, parang ang pangit namang birthday gift sa kanya ang mga ganitong tsismis.

At dahil magkasama sila sa Super Noypi ng Regal Films, tiyak na mali-linawan natin ang mga tsikang ganito dahil hindi si-yempre papayag sina Mo-ther Lily Monteverde at Direk Manny Valera na may ganito ka-negang tsika sa mga bida ng pelikula nila.

Malapit na ang Yuletide filmfest kaya marahil, mas darami pa ang mga mang-iintriga! Ha-ha-ha! LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites