<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 07, 2006

Marvin Agustin on Asian Treasures

Ang suwerte ni Marvin Agustin dahil may primetime show na naman siya sa GMA-7 after I Luv NY. Kasama siya sa cast ng Asian Treasures at kahit next year pa ang airing nito, kapalit ng Captain Barbell, this November na ang simula ng taping.

Tamang-tama ang pasok ng AT dahil mawawala ang Hoooo U? na filler ng StarStruck 4 The Next Level. Kung sina Angel Locsin at Robin Padilla ang magiging magka-pareha sa action-adventure, safe kayang sabihing si Diana Zubiri ang magiging love interest ni Marvin?

Nakita pala namin ang poster ng ‘Wag Kang Lilingon and in fairness, maganda ang billing ni Marvin, above the title nga at nasa baba ng pangalan ni Cherry Pie Picache. Kahit wala siyang litrato, okey na rin at sabi naman ni direk Quark Henares, sa kanila ni Anne Curtis naka-focus ang story ng Uyayi. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites