<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, November 03, 2006

Ogie Alcasid: Japan Kapuso fans ng GMA-7

Last weekend ay nasa Japan si Ogie Alcasid para sa isang Kapuso show sa bansang ‘yon.

Kahit sobrang hectic ang schedule ni Ogie sa Japan, nagawa pa rin niyang puntahan ang Takeshi’s Castle, isang theme castle sa bansang ‘yon.

Kuwento ng manager ni Ogie, si Leo Dominguez, patakas lang ang pagpunta ni Ogie sa Takeshi’s Castle.

Wala raw ‘yon sa dapat na puntahan nila, pero pinakiusapan ng singer/comedian ang driver ng service van nila na pumunta sila sa lugar na ‘yon.

Okey naman daw ang show ni Ogie para sa Kapuso fans ng GMA-7.

Noong Lunes ay balik-‘Pinas na sila, pero walang pahinga si Ogie dahil sumugod naman siya sa Lipa City, Batangas para sa mall show ni Regine Velasquez para sa soundtrack ng Till I Met You na prinodyus ng IndiMusic na pag-aari nilang dalawa.

"Grabe si Regine. Talagang superstar siya. Monday na Monday, pero punumpuno ang SM Lipa. Hindi mahulugang-karayom ang lugar sa rami ng mga taong nanood," kuwento sa amin ni Leo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites