<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 26, 2006

Rufa Mae Quinto update

Bukod sa bahay niya sa isang exclusive village somewehere in Quezon City, naghahanap pa ng ibang properties na mabibili si Rufa Mae Quinto.

"Para investment din," sabi niya sa amin.

Wala raw katotohanan na kaya siya naghahanap ng iba pang properties ay dahil naghahanda na siya sa balak niyang pakikipag-live-in sa boyfriend niyang si Erik Santos.

"Friend, wala naman ‘yon sa mga plano namin ni Erik sa relasyon namin," sey ni P-chi (palayaw ng sexy comedienne).

Sa ngayon, bukod sa boyfriend, career, pamilya at mga business niya ang priorities ng sexy comedienne.

"Alam naman ni Erik na importante siya sa akin, pero saka na muna ‘yang live-in. Malay natin, baka hindi lang pala live-in ang bagay sa amin ni Erik.

"Baka maisipan din namin na magpakasal.

"Pero sa ngayon, wala pa talaga ‘yan sa mga plano namin," dagdag pa niya.

Samantala, no’ng mag-guest kami sa Hokus Pokus (Ibang Level Na ‘To) ay inamin sa amin ni P-chi na nag-worry siya nang mabalitaan niyang may sakit si Bong Revilla.

"Pero I’m glad at okey na naman daw si Bong. Siyempre, nag-worry ako dahil kaibigan ko naman talaga ‘yung tao. May pinagsamahan kami, kaya ganoon!" sey niya. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites