<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 11, 2006

Startalk 11th anniversary

Ipagdiriwang ng Startalk ang ika-11 anibersaryo nito ngayong hapon sa GMA 7.

Ang Startalk na ang longest running showbiz-oriented talk show in Philippine history.

Maraming nakatapat na programa ang Startalk sa 11 taon nito, pero nanatili itong matatag at patuloy na tinatangkilik ng mga manonood.

Sa pamamagitan ng epektibong kumbinasyon ng apat na hosts nito na sina Lolit Solis, Butch Francisco, Joey de Leon at Lorna Tolentino — kasama ang ‘Tigbak Authority’ trio nina Steve Kvetko, Pepita Smith, at Fayatollah — naging viewing habit na ang Startalk tuwing Sabado.

Sa 11th anniversary episode ng Startalk ngayong hapon, mapapanood ang paghaharap nina DJ Mo at Lolit Solis, at ang eksklusibong interbyu ni Butch Francisco sa dating Startalk host na si Rosanna Roces.

Tampok din ang dalawang nasirang relasyon: ang istorya ni Liz Almoro sa paghihiwalay nila ni Willie Revillame, at ang panig ni Paolo Paraiso sa paghihiwalay nila ni Mylene Dizon. link

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites