<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 05, 2006

Angel Locsin and Richard Gutierrez partnership

Bale pang-apat na taon na ito na may filmfest movie si Angel na kapareha si Richard. Una ay Mano Po 2: My Home (2003), sunod ay Sigaw (2004), tapos ay Mulawin: The Movie (2005).

Taun-taon din ay may katapat din siyang pelikula ng nobyo niyang si Oyo Sotto, na palaging kasama sa cast ng filmfest entries ng ama nitong si Vic Sotto.

"Palagi namang ganu’n, eh! Kaya pinagtatanggol niya ‘yung movie niya (Oyo), pinagtatanggol ko rin ang movie ko. Pagandahan na lang kami ng pelikula! Ha! Ha! Ha!" tawa ni Angel.

Sa kanya-kanyang bahay daw sila magpa-Pasko ni Oyo pero plano nilang mag-out-of-town after Christmas.

Ayaw na nilang mag-Boracay dahil napakarami raw tao roon kaya baka sa Cebu sila magbakasyon for three days.

Pamilya ni Oyo ang makakasama ni Angel. ‘Rest’ ang gustong matanggap na Christmas gift ni Angel dahil halos wala na naman siyang pahinga sa kakatrabaho.

Wala na siyang gustong material gift dahil may kotse na raw siya at sariling bahay. Ani Angel, baka Marso next year pa siya makalipat sa kanyang 5-bedroom P16M house sa Don Antonio Village sa may Commonwealth Ave., QC.

Pinapinturahan lang niya ang labas nito pero wala raw siyang pinabago sa nasabing bahay dahil sobrang in good condition ito. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites