<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 04, 2006

Ara Mina at ang prinsipe ng Kuwait

Nagtataka si Polo Ravales kung bakit naiintriga siyang merong dinidiskartehan na ibang babae. Papalitan na ba niya si Ara Mina?

Hindi apektado si Ara sa intrigang ito dahil malaki raw ang tiwala niya sa aktor.

Guest si Ara sa Startalk nu’ng Sabado at nag-react na ito sa intriga sa kanila ni Polo. Hindi lang kasi si Polo ang naiintriga kundi pati na rin si Ara dahil sa isang mayamang prinsipe ng Kuwait ang masugid na manliligaw raw sa kanya.

Nakilala si Ara nitong prinsipe ng Kuwait sa isang pagtatanghal niya sa Kuwait kasama sina Ogie Alcasid at Dulce.

Hindi na raw tinantanan ng prinsipe ang singer/actress hanggang sa nakaalis ito. Inimbita raw silang mag-dinner sa sariling yatch pero kasama raw sina Ogie at Dulce.

Personal na inihatid daw ng prinsipe si Ara sa airport nang bumalik na ng Pilipinas.

Hanggang ngayon ay pa-text-text lang daw o minsan ay tumatawag pero hanggang dun lang daw ito.

Tinanong namin si Ara kung bongga ba magbigay ng regalo ang prinsipe.

"Wala. Wala namang nabigay. Na-invite lang kami sa dinner, ‘yun lang," sagot sa amin ni Ara. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites