<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 21, 2006

Ara Mina not jealous of Jennylyn Mercado

Dumating na kahapon ng umaga si Ara Mina kasama ang kapatid niyang si Cristine Reyes galing Europe.

Sinalubong agad ng mga intriga ang magkapatid dahil kasama nila sa concert tour na iyun si Janno Gibbs.

Nilinaw ni Janno na walang dapat iintriga sa kanila ni Cristine. Minsan daw ay nakakausap pa ni Bing si Cristine kapag tumatawag ito nu’ng nasa Europe sila.

Labing-apat silang nag-iikot sa iba’t ibang bahagi ng Europe at nag-enjoy sila dahil nakapagbakasyon na rin.

Nagulat si Ara sa intriga kina Polo Ravales at Jennylyn Mercado. Hindi raw siya apektado sa ganu’ng intriga pero itatanong daw niya ito kay Polo kapag nagkita sila.

Tinanong ng Startalk si Ara kung pagseselosan ba niya si Jennylyn.

"Itanong ko kaya kay Alessandra kung kailangan kong magselos?" biro ni Ara sabay halakhak.

Hindi raw siya naniniwalang gagawin iyun ni Jennylyn sa kanya dahil aware itong may relasyon sila ni Polo.

Makakasama raw ni Ara si Polo sa Pasko pero hindi pa niya maisip kung ano ang ibibigay niyang Christmas gift. Link is here.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites