<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 03, 2006

Cogie Domingo at Lovi Poe: Lovers quarrel

Totoo palang nagkatampuhan sina Cogie Domingo at Lovi Poe. Akala ni Cogie ay nagkakamabutihan na ang Bakekang star na sina Lovi at Marky Cielo. Ito’y dahil sa laging magkasama at magka-eksena ang dalawa sa Bakekang. Di pa pumapasok ang character ni Cogie sa teleserye bilang masugid na manliligaw ni Lovi, may intriga na!

Sabi ni Lovi, "Marky and I are just good friends. He is a gentleman, pero di naman siya nanliligaw. At napakabata ko pa para mag-entertain ng suitors," sabi pa niya.

Anyway, witness kami sa pagbabati ng dalawa dahil join kami sa mall show ng dalaga sa SM Marilao noong nakaraang Linggo, pagkapanalo ni Lovi sa SOP Music Awards ng Best Breakthrough Artist (Solo Category). Pumunta rin doon si Cogie at nag-surprise appearance na may dala-dala pang one dozen white roses. Nalaman namin na favorite pala ni Lovi ang white roses. Kaya ayun, nagkabati na ang dalawa!

Nakita rin namin kung paano dumugin si Lovi ng mga fans. Nagkagulo talaga sa mga malls at kailangan pang magdagdag ng extra security. Krystal (ang character na ginagampanan ni Lovi sa Bakekang) ang tawag ng mga fans kay Lovi! LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso Home



Technology Blogs - Blog Top Sites