<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 16, 2006

Eat Bulaga: Sex Bomb Dancers vs EB Babes

Pinag-uusapan na ang guesting ng Sex Bomb Dancers sa Eat Bulaga bukas.

Nagkapatawaran na at nagkaayos si Malou Fagar at ang Sex Bomb lalo na ang manager nilang si Joy Cancio.

Napagkasunduang mag-guest sila bukas kung saan meron silang pinaghahandaan na isang matinding production number na makakasama ang EB Babes at isa pang sorpresa na tiyak pag-uusapan.

Nilinaw ni Ma’am Malou na guesting pa lang itong mapapanood sa Sex Bomb bukas at wala pang pinag-uusapang babalik sila sa Eat Bulaga.

Tiniyak din nitong tuloy pa rin ang EB Babes at hindi sila mawawala sakaling babalik ang Sex Bomb sa EB.

Abangan na lang natin kung ano ang magiging reaksyon ni Sugar Mercado sa pagsasama-sama nilang muli ng Sex Bomb.

Mapapanood sa Startalk ang kabuuan ng mga pangyayari sa guesting ng Eat Bulaga bukas. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites