<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 09, 2006

Eat Bulaga, what happened to the ratings?

Kung natatandaan pa ninyo, nabanggit namin na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa Eat Bulaga ang over exposure ni Joey de Leon. Araw-araw siya rito. Napapanood pa siya sa Nuts Entertainment, Startalk, Mel and Joey, Takeshi’s Castle at may show pa siya sa Channel 5.

Nabanggit din namin na sa palagay namin masama ang magiging epekto ng pag-amin ni Vic Sotto ng kanyang relasyon kay Pia Guanio, kasi ang palagay namin mas gusto ng mga fans na single lamang si Vic. Noon nagkakaroon din naman siya ng relasyon, at common knowledge iyan sa showbusiness pero hindi na lumalabas. Ngayon nararamdaman na nila ang epekto noon.

‘Yong over exposure din naman ng iba pang mga talents ng show, dahil sa gabi-gabi nilang paglagare sa kung saan-saang clubs at comedy bars, nakakabawas yan ng tv audience.

Ang mga na obserbasyon naming ito ay masasabi nga sigurong malabo noon, pero ngayon mukha ngang may epekto na dahil mahirap mang paniwalaan napataob na sa ratings ng kanilang kalaban ang Eat Bulaga.

Mayroon daw reformat. May mga pagbabagong gagawin sa kanilang show para muli nilang makuha ang number one slot, pero sugal pa rin ‘yan. Ang dami nilang napabagsak na shows, siguro nga masasabing ilang dekada na silang number one, bakit ngayon lang nangyaring nalusutan sila ng kanilang kalaban? LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites