<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 15, 2006

Katrina Halili and Mark Herras

TINAWANAN lang ni Katrina Halili ang tsismis tungkol sa kanila ni Mark Herras. Kung totoo raw merong magandang pagti-tinginan sa kanila, eh, dapat noon pa ito nahalata ng mga tao lalo pa’t magkasabay nagsimula ang kanilang career sa unang batch ng StarStruck ng GMA-7.

Sa palagay naman ni Mark kaya sila nali-link ngayon ni Katrina ay dahil magkasama sila sa pelikulang Super Noypi ng Regal Films na intended for the filfmest this December. First time daw nilang magkasama sa pelikula kaya ini-expect na rin niyang ganito ang mangyayari.

Teka, hindi ba type ni Mark ang beauty ni Katrina kaya parang ayaw niyang ma-link dito?

Kasama rin nga pala sa Super Noypi sina Jennylyn Mercado, Sandara Park at Polo Ravales. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites