<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 20, 2006

Kwon Sang Woo, Korean actor

Dumating sa bansa si Kwon Sang Woo (‘Cholo’ sa koreanovelang Stairway to Heaven) noong Linggo at hindi napigilang kiligin ang mga babae’t bading na nakakita sa kanya dahil sa sobrang kaseksihan niya.

Nagulat siya dahil mas kilalang Cholo pala siya rito sa Pilipinas at sikat na sikat siya lalo na sa mga batang dinalaw niya sa Tondo.

Nandito si Kwon para sa launch ng The Faceshop na ini-endorse niya.

Si Kwon ang napiling Sexiest Man Alive nu’ng nakaraang June sa website ng The BeautifulMan.com at hiyang-hiya siya nang itinanong namin ito sa kanya.

Hindi raw siya aware na sexy siya. Wala na nga raw siyang gaanong panahon na makapag-workout dahil sa sobrang puno ng schedule niya.

Kapag may panahon daw siya, saka lang siya nakakapag-training.

Bale pangalawang punta na ni Cholo rito sa Pilipinas at natutuwa siya dahil maraming koreanovela na palabas dito sa atin.

Sobrang hinayang naman si Yasmien Kurdi dahil siya dapat ang mag-i-interview kay Cholo pero hindi ito natuloy dahil alas-dos nang madaling-araw na siya nakatapos ng taping sa Starstruck at meron pa siyang commitment sa Cabanatuan.

Sobrang crush pala ni Yasmien ang sikat na Korean actor. Link is here.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites