<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 10, 2006

Kyla, ultra-old-fashioned

MAY other side pala itong singer na si Kyla (real name: Melanie Calumpad) na ’di alam ng publiko. Halimbawa, alam niyo bang ultra-old-fashioned siya?

To date, she has yet to wear a bathing suit, one-piece man or two-piece, in private man or in public.

Kaya, ’di kasama sa plano niya ang magkaroon ng swimming pool sa binabalak niyang ipagawang bahay sa Commonwealth Ave. next year.

At 25, nagkaroon ng katuparan ang isa sa mga daring experience niya. Galing siya sa rehearsal ng musical stage play na Prinsesa, Hiwaga ng Kalikasan (performance dates Dec. 14 to 17, at the Aliw Theater) at sinundo siya ng cager-boyfriend nA si Rich Alvarez.

Dahil malapit ang Aliw Theater sa Mall of Asia, kinayag siya ni Rich na mag-ice skating. Alam kasi ni Rich na matagal na niyang gustong masubukan ito.

“Ano ang nangyari? Palagi akong nau-off balance,” nakatawang sagot ni Kyla. “Pero, sa tuwina, inaalalayan naman ako ni Rich. That was one exciting moment in my life,” ani Kyla.

The stage play is the initial venture of Chester Luis Unlimited Events (CLUE). This is about the struggle of Prinsesa Kalikasan, the title role of which ay gagampanan ni Kyla.

She will try to save the world from the disasters and calamities brought about by the carelessness of men.

’Di ba, very timely ang theme ng play considering the calamities na madalas mangyari ngayon?

Joining Kyla are Rannie Raymundo, kilalang composer-singer-actor. May bago siyang talent ngayon, ang pagiging magician. In any case, Rannie plays Haring Sakim.

Kasama rin sina Beverly Salviejo, Patricia Ismael, Jeff Tam at John “Sweet” Lapus. Illusionist Herman Aquino, who will do the magical effects and illusions, is also featured.

Being introduced is young singer Rita Iringan, apo ng ngayo’y namamayapa nang komedyanteng si Teroy de Guzman (father ng ina ni Rita na si Rosanna).

Rita, named after St. Rita, is the current Pop Star Kids champ.

Rannie, together with Noel Argosino, will do the music. Direction is by George Sales.

Ano pa ba’ng ibang attraction mayroon ang play, maliban sa kanya at iba pang cast ng movie?

“Well, exciting na makita ang maraming midgets, acrobats, dancers and contortionists. Bale ba ang gaganda ng kanilang costumes,” ani Kyla. LINK to Original Post

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites