<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 04, 2006

Lupin III: Richard Gutierrez's next project

Palaki nang palaki ang mga project ni Richard Gutierrez sa GMA-7 dahil after Captain Barbell, gagawin niya ang Lupin III, isang anime na binili ng network ang rights sa Japanese producer. Kundi end ng January ay early February siguro ang taping at sa March, eere na. Ayaw pa nitong magkuwento sa presscon ng Mano Po 5: Gua Ai Di at hintayin na lang ang paglabas ng teaser sa Metro Manila Film Festival. Pero, lumabas din ang magandang balita at nagka-casting na para rito.

Samantala, noong Sabado, December 2, natapos ang shooting ng MP 5 nina Richard at Angel at sa halip na 17 days, 16 days lang tinapos ni direk Joel Lamangan ang movie considering na marami itong big scenes. Pinaaabangan sa amin ng supervising producer ng movie na si Manny Valera ang fireworks scene mala-Brokeback Mountain at ang four seasons fight scene nina Richard at Christian Bautista mala-Hero.

Dahil sa patuloy na pagdating ng blessings, sa birthday nila ni Raymond Gutierrez sa January 21, 2007 isang benefit concert ang kanilang io-organize in cooperation with RockEd Philippines. Sa halip na mag-regalo, they will ask their guests to donate school supplies and reading materials for the less fortunate children.LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites