<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 07, 2006

Magpakailanman ni Mel Tiangco, matsutsugi?

Gaano katotoo na matsutsugi na raw ang Magpakailanman ni Mel Tiangco dahil hindi raw ito kumikita maski na mataas ang ratings.

Medyo mahirap paniwalaan ang tsikang ito dahil pride ng GMA-7 ang MKM ‘no lalo na’t nagpalit ng araw ang Maalaala Mo Kaya na ibig sabihin ay tinalo ng MKM at MMK.

Bale ba, bilang na raw ang araw ng nasabing programa ng kilalang tv host kaya’t yung ibang staff daw ng MKM ay inilagay na sa programang Princess Charming na airing na next year.

Kinuha namin ang side ng executive producer ng MKM na si Joseph Buncalan at ang say niya, "Ay hindi ko alam yang issue na yan, wala naman yatang ganyan. Hindi naman totoong mawawala na ang Magpakailanman."

At inamin niyang siya na ang EP ng Princess Charming at gusto pa namin sana siyang tsikahin pero nagsabi siyang nasa Singapore siya. LINK

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites