<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, December 31, 2006

Oyo Sotto at Angel Locsin, breaks up

HINDI na inabot pa ng bagong taon ang relasyon nina Oyo Sotto at Angel Locsin. Nag-break na ang dalawa nung Dec. 28. Sayang, ilang araw na lang ay New Year na. Pero hindi na ito nahintay ng dalawa.

Walang binanggit na matinding dahilan si Angel kung bakit sila naghiwalay ni Oyo. Hindi rin daw totoo na pinagseselosan ni Oyo ang kapareha ni Angel sa Asian Treasures na si Robin Padilla kaya sila ang-break.

Ang sinasabi lang dahilan ni Angel ay ang kakulangan nilang pareho sa time kaya nauwi sa hiwalayan ang lahat. Masyadong busy si Angel sa kanyang mga trabaho sa GMA-7 kaya wala na siyang panahon na makasama si Oyo.

Magkaganun man, kahit hiwalay na raw sila ni Oyo ay kaibigan pa ri niya ito.

“Hinding-hindi ko kalilimutan ang panahong nakilala ko siya. Magkaibigan pa rin kami kahit na ganito ang nangyari,” wika pa niya. Link to original post.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites