<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, December 14, 2006

Richard Gutierrez Christmas gifts to loved ones

Ang Pilipino STAR Ngayon 12/14/2006

Pag si Richard Gutierrez ang magbibigay ng Christmas gift kay Annabelle Rama, kailangan mamahaling bag o alahas pero, kapag si Eddie Gutierrez naman, maski ano, tuwang-tuwa na ito.

Hirap sa pag-iisip si Richard Gutierrez kung anong gift ang ibibigay niya sa mga mahal niya sa buhay ngayong Pasko, pamilya, kaibigan o mga special someones. Tulad ng kapareha niya sa Mano Po5: Gua Ai Di na si Angel Locsin.

"Si Angel madali lang regaluhan yan. Actually ang kailangan lamang niya ay tulog dahil parati siyang busy at walang time magpahinga. Kung may kapangyarihan akong ibigay ito, ito ang ibibigay ko sa kanya."

Wala pa siyang naiisip na regalo sa kanyang Ate Ruffa (Gutierrez).

"I want to be thoughtful to her, she’s been great to all of us, her family."

Ayaw din niyang sabihin kung ano ang regalo niya sa kanyang girlfriend na si Georgina. Pero sa iba pa niyang mahal, ang mga sumusunod ang mga regalo niya: Eddie Gutierrez, isang set ng putters dahil mahilig itong mag-golf.

Raymond, his twin brother- isang plane ticket to Europe because "He loves to travel."

Ruffa’s, two daughters - toys.

Richie Paul -a beautiful Brazilian model.

Mother Lily- a boxoffice hit.

At sa sarili niya, anong ibibigay niya?

Yung pinakabagong MP3 at kahit di siya ang tipong one night stand guy, gusto niyang makasama ng isang gabi si Natalie Portman.

Huling nagkasama sina Richard at Angel sa I Will Always Love You na naging isang malaking tagumpay sa takilya. Sa Mano Po 5 ay inabot ng mahabang panahon ang mga writers ng movie na makaisip ng isang magandang istorya para sa kanilang dalawa tungkol sa pag-iibigan ng isang Tsino at Pinoy sa direksyon ni Joel Lamangan.

Kasama pa rin sina Lorna Tolentino, Joel Torre at Christian Bautista.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites