<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 27, 2006

Richard Gutierrez, LUPIN

Kulang-kulang na P2M pala ang nagastos ni Richard Gutierrez sa magkakasunod na Christmas parties na nag-share siya ng kanyang blessings.

Sabi sa amin ng madir niyang si Tita Annabelle Rama, kasama na roon ang Christmas party ni Richard para sa showbiz press, pati na ang Christmas party ng Captain Barbell at Nuts Entertainment.

Bukod sa sari-saring appliances at cash prizes ay hindi nawawala ang Lechon Cebu na si Tita Annabelle mismo ang umoorder.

Ideya raw ni Richard ang magkaroon ng malaking thanksgiving party para sa entertainment press na matagal na niyang gustong pasalamatan.

Kinabog ni Richard ang pa-Christmas raffle ng ibang TV network sa bongga ng mga ipinamahagi niya sa press.

Sey ni Tita Annabelle, bukod pa roon ang Pamasko ni Richard sa kanyang pamilya, mga kasambahay (20 ang kanilang katulong) at pati sa bangko ay namudmod ito ng datung dahil masyadong blessed ang binata.

Siyanga pala, ipinakita ang teaser ng bagong GMA show ni Richard na Lupin nu’ng premiere ng SRR8. Para siyang si James Bond sa kanyang suot na white suit, with matching three sexy girls — sina Katrina Halili, Ehra Madrigal at Rhian Ramos. LINK to article

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites