<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, December 20, 2006

Sheryl Cruz's Christmas

Ilang beses na rin namang nag-Pasko si Sheryl Cruz at ang kanyang pamilya sa New York. Doon nakadestino ang kanyang husband na isang pulis. Ngayong bongga ang takbo ng kanyang showbiz career, gusto niyang dito naman mag-Christmas. May movie kasi siyang kasali sa MMFF ang Shake, Rattle and Roll 8 ng Regal Films at di niya ito maiiwan.

Sa New York, umaatikabong lakaran ang mga tao kapag sumasapit ang Pasko, lahat nagmamadali. Wala ring Simbang Gabi kaya miss na miss ni Sheryl ang Paskong Pinoy na sa kabila ng hirap ng buhay, kahit nga barong-barong, may munting Christmas tree at Christmas lights.

Hindi akalain ni Sheryl na magki-click siya sa kontrabida role.

"Noong araw kasi, palagi akong sweet. Ewan ko ba, biglang nagbago ang papel ko," sabi ni Sheryl sa presscon ng Shake Rattle and Roll 8. Matatalim ang mga mata ni Sheryl kung makatingin kaya’t epektibong kontrabida. At tanggap na rin niya ang mother roles. Wala siyang pakialam kung mas mukha pang matanda ang gumaganap na anak niya.

Nakakaya namang sabayan ni Sheryl ang mga bagets na gumaganap bilang anak niya, kahit alangang maging anak niya. Napapansin nga niya, maraming young stars ngayon ang biglang sumisikat. Hindi kaparis noong panahon nila, na kailangang tumulay ka sa alambre para ka maging bida. Di tulad ngayon na sumali ka lang sa mga contest at kapag nanalo ka, star ka agad bigla. Link is here.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites